Voor de verwijzers

Voor het in beeld brengen van de dunne darm wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde MiroCam, een camerapil van het bedrijf IntroMedic, Korea. Deze capsule heeft een registratieduur van 12 uur en is 24 x 11 mm groot (conform een multivitaminepil). De beelden van de capsule worden via het lichaam van patiënt naar een ontvanger (receiver), gedragen in een heuptasje, verzonden. Deze techniek wordt ook wel E-field propagatie genoemd. Per seconde zullen drie tot zes foto’s worden gemaakt waardoor, de (dunne)darm als een “film” kan worden beoordeeld en eventueel aanwezige aandoeningen opgespoord kunnen worden.

Na aanmelding via het contactformulier zal een specialistisch verpleegkundige de patiënt in het verwijzende ziekenhuis of thuissituatie bezoeken. De receiver, ter grootte van een walkman, wordt aangesloten, waarna de patiënt instructies krijgt. Uiteindelijk zal de patiënt de capsule onder begeleiding van de specialistisch verpleegkundige innemen. Twaalf uur na aanvang van het onderzoek zal de apparatuur worden afgekoppeld en beoordeling plaatsvinden.

Patiënten die in aanmerking kunnen komen voor een dergelijk onderzoek zijn:

• Gastrointestinaal bloedverlies zonder focus bij gastro-en coloscopie
   (OGIB=obscure gastrointestinal blood loss)
• Yzergebreksanemie
• Inflammatory bowel disease (IBD); M. Crohn in het bijzonder
• Verdenking maligniteit dunnedarm (adenocarcinoom, lymfoom, metastase van andere primaire tumor
   (bijvoorbeeld melanoom
• (Refractaire) coeliakie (ulceratieve jejunitis, enteropathic associated T-cell lymphoma (EATL)
• Familiaire polyposis syndromen
• Peutz- Jegher’s syndroom

U kunt met directe ingang bij ons een aanvraag doen. Informatie voor onze aanvragers van de (dunne) darmdiagnostiek met de Video Capsule Endoscopie. 
Over het algemeen doen wij dit bij volwassenen, maar ook bij kinderen bestaan een aantal indicaties voor deze diagnostiek. De VCE bij kinderen is goed in te zetten voor zowel de primaire diagnostiek als voor evaluatie van de behandeling.

Het bijzondere aan onze service is dat we de uitvoering van deze diagnostiek over het algemeen bij patiënten thuis doen en patiënten daarmee in hun eigen omgeving de darmreiniging en VCE procedure doorlopen.

Wij willen u graag via deze weg in het kort informeren over onze aanpak, kwaliteit en service.

Outsourcing
Met de ondersteuning van CameraPil bv kan ook uw vakgroep deze diagnostiek direct aanbieden: wij voeren sinds 2009 voor een reeks ziekenhuizen de VCE procedure volledig uit in een zeer concurrerend concept met hoge kwaliteit en uitstekende service.

Thuisservice
Wij doen de Capsule Endoscopie bij patiënten thuis of bij u in het ziekenhuis en bieden daarbij intensieve begeleiding en ondersteuning aan de patiënt.

Zelf ‘in control’
U blijft daarmee als behandelend specialist zelf ‘in control’ en het ziekenhuis voegt eenvoudig een diagnostische modaliteit toe.

Zonder wachttijden
CameraPil bv werkt zonder wachtlijsten met een zeer flexibele en servicegerichte organisatie. U heeft de uitslag binnen enkele weken op uw bureau. De wachttijden bij uw verwijzing naar een ander ziekenhuis zijn meestal 4-6 weken, maar wij zien ook voorbeelden dat patiënten 3 maanden moeten wachten op uitvoering van het onderzoek.
Wij doen dat beter en sneller!

Snelle rapportage
Uiterlijk binnen 3 weken vanaf de aanvraag heeft u het volledige rapport op uw bureau. Vaak zelfs al binnen 1-2 weken. Die tijdsduur heeft te maken met de voorbereiding van de patiënt en het stoppen van ferro medicatie. In geval van een spoedaanvraag is het zelfs een kwestie van enkele dagen.

Economisch
Kwalitatief en bedrijfseconomisch is het voor een ziekenhuis o.i. pas interessant om VCE in eigen beheer uit te voeren bij 50-80 procedures per jaar.
De uitvoering van VCE kan door ons vaak kostenneutraal worden uitgevoerd ten opzichte van een verwijzing naar elders. Onze hoogwaardige service krijgt u er gratis bij. Wij informeren u graag hierover.

Bent u geïnteresseerd en wilt u ons leren kennen?
Wij komen graag naar u toe voor een nadere kennismaking en bespreking van de mogelijkheden.
Een afspraak daartoe kan worden gemaakt via onderstaande telefoon of e-mail.