Over ons

"CameraPil bv stelt zich ten doel om diagnostische zorg op het gebied van maag-darm- en leverziekten te verlenen op een hoog niveau van service en techniek en stelt deze beschikbaar voor alle (potentiële) patiënten en verwijzers in Nederland."

  • Service en kwaliteit

  • Persoonlijk

  • Vernieuwend

  • Baas over eigen ‘darmen’

Ons verhaal

De oprichter Erik Herdes is endoscopie verpleegkundige met jarenlange ervaring op scopiekamers in academische ziekenhuizen en in zelfstandige klinieken. Daarnaast jarenlange ervaring met het uitvoeren en beoordelen van video capsule endoscopie opnames. Tevens organiseert Erik Herdes de geplande video capsule endoscopieën en voert deze uit.

Mede vennoot Jos Lablans is gezondheidswetenschapper en consultant. 

Mede vennoot Marco Oudkerk Pool, is MDL arts. Hij heeft een ruime ervaring in VCE beoordelingen, geeft advies naar aanleiding van de gevonden beelden en is de medisch eindverantwoordelijke.   

Het personeel bestaat uit bij de MSRC (=Medisch Specialisten Registratie Commissie) geregistreerde maag-darm-leverartsen en gekwalificeerde (specialistische) verpleegkundigen met ervaring in darmdiagnostiek en videocapsule endoscopie in het bijzonder. Dit hoog gekwalificeerd medisch personeel is eveneens werkzaam in grote algemene ziekenhuizen waardoor kennis op het gebied van aandoeningen van het maagdarmstelsel gegarandeerd is. CameraPil bv draagt zorg voor professionele scholing en instructie van haar medewerkers.

Daarnaast maakt CameraPil bv gebruik van medewerkers die zorgdragen voor transport van de apparatuur. De medewerkers verrichten hun diensten op freelance basis.

Service en kwaliteit

Patiënten mogen rekenen op een voorziening zonder wachttijd door geheel Nederland.

Normaliter wordt binnen 2 weken uitvoering gegeven aan de VCE procedure, waarbij gedurende de voorbereidingen meerdere malen telefonisch en schriftelijk contact wordt onderhouden.

Patiënten krijgen een uitgebreide instructie over de diagnostische procedure en kunnen 24/7  een beroep op ons doen bij vragen.

Zij mogen rekenen op deskundige medewerkers en professionals voor de organisatie, uitvoering,  beoordeling en advies.

CameraPil bv treedt niet op als behandelaar van de patiënt: daarvoor wordt verwezen naar huisarts of medisch specialist.

Verwijzers zullen de service van CameraPil bv ervaren als een voordeel van de marktwerking: weinig bureaucratie, aanvraagmogelijkheden via diverse kanalen, snel in behandeling nemen van de aanvraag, snelle terugrapportage en persoonlijk overleg als daartoe aanleiding is.

Per instituut kunnen afspraken worden gemaakt over de details van de service, zodat zoveel mogelijk wordt aangesloten op de eigen werkmethoden.

Kwalitatief mogen verwijzers rekenen op ervaren professionals in de beoordeling en advisering.

persoonlijk

Patiënten ontvangen direct bij het eerste contact een naam van de begeleider vanuit CameraPil bv, die telefonisch en schriftelijk met hem overlegt en beschikbaar is bij vragen.

Wij komen bij voorkeur bij de patiënten thuis, omdat we menen dat dit de beste plek is voor de patiënt om de voorbereiding op het onderzoek te doen en het onderzoek te ondergaan: in eigen huis, in eigen regie, met eigen activiteiten.

Zonodig wordt het onderzoek ook tijdens een ziekenhuisopname  of in dagbehandeling gedaan.

Voor verwijzers streven we ernaar om hen jaarlijks persoonlijk te hebben gesproken. Tussentijds contact is vanzelfsprekend mogelijk.

vernieuwend

CameraPil bv volgt de medisch technische en maatschappelijke ontwikkeling op de voet.

Nieuwe technieken worden in vroeg stadium beoordeeld en mogelijk aan het arsenaal toegevoegd.

Camerapil BV zal daarbij een voortrekkersrol spelen in zorgvernieuwing en zal daartoe steeds nieuwe initiatieven ontwikkelen (bijvoorbeeld onderwijsprogramma’s, samenwerking, oprichten van, en deelnemen in samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen.