Wie zijn wij? pagina van Camerapil.nl, videocapsule endoscopie onderzoek van de darmen

Visie en missie

"CameraPil bv stelt zich ten doel om diagnostische zorg op het gebied van maag-darm- en leverziekten te verlenen op een hoog niveau van service en techniek en stelt deze beschikbaar voor alle (potentiele) patiënten en verwijzers in Nederland."

De kernactiviteit anno 2011 van CameraPil bv bestaat uit het uitvoeren van Video Capsule Endoscopie van de dunne darm en van de dikke darm bij patiŽnten thuis, op verwijzing van medisch specialisten.

Daarnaast voert CameraPil bv aanvullende diensten uit op het terrein van maag- darm en leverziekten.

 

CameraPil bv is een private en gespecialiseerde zorgaanbieder, maar geen medisch behandelaar.
 
Kernwaarden voor ons zijn:

  • Service en kwaliteit
  • Persoonlijk
  • Vernieuwend
  • Baas over eigen ‘darmen’

 

Het serviceconcept vormt de basis van het ontstaan van CameraPil bv. De oprichter –zelf uitvoering gevend aan de VCE en dus afkomstig uit de zorg- zag geen noodzaak tot opname of verplaatsing van de patiënt. De wachttijden voor patiënt en aanvrager vond hij onnodig lang. Kortom: CameraPil bv staat voor een hoge servicegraad én hoge kwaliteit.

 

Service en kwaliteit

Patiënten mogen rekenen op een voorziening zonder wachttijd door geheel Nederland. Normaliter wordt binnen 2 weken uitvoering gegeven aan de VCE procedure, waarbij gedurende de voorbereidingen meerdere malen telefonisch en schriftelijk contact wordt onderhouden.
Patiënten krijgen een uitgebreide instructie over de diagnostische procedure en kunnen 7 x 24 uur een beroep op ons doen bij vragen.
Zij mogen rekenen op deskundige medewerkers en professionals voor de organisatie, uitvoering,  beoordeling en advies.
CameraPil bv treedt niet op als behandelaar van de patiënt: daarvoor wordt verwezen naar huisarts of medisch specialist.

Verwijzers zullen de service van CameraPil bv ervaren als een voordeel van de marktwerking: weinig bureaucratie, aanvraagmogelijkheden via diverse kanalen, snel in behandeling nemen van de aanvraag, snelle terugrapportage en persoonlijk overleg als daartoe aanleiding is. Per instituut kunnen afspraken worden gemaakt over de details van de service, zodat zoveel mogelijk wordt aangesloten op de eigen werkmethoden. Kwalitatief mogen verwijzers rekenen op ervaren professionals in de beoordeling en advisering.

 

Persoonlijk

Patiënten ontvangen direct bij het eerste contact een naam van de begeleider vanuit CameraPil bv, die telefonisch en schriftelijk met hem overlegt en beschikbaar is bij vragen.
Wij komen bij voorkeur bij de patiënten thuis, omdat we menen dat dit de beste plek is voor de patiënt om de voorbereiding op het onderzoek te doen en het onderzoek te ondergaan:  in eigen huis, in eigen regie, met eigen activiteiten. Zonodig wordt het onderzoek ook tijdens een ziekenhuisopname  of in dagbehandeling gedaan.

Voor verwijzers streven we ernaar om hen jaarlijks persoonlijk te hebben gesproken. Tussentijds contact is vanzelfsprekend mogelijk.

 

Vernieuwend

CameraPil bv volgt de medisch technische en maatschappelijke ontwikkeling op de voet. Nieuwe technieken worden in vroeg stadium beoordeeld en mogelijk aan het arsenaal toegevoegd.
Camerapil BV zal daarbij een voortrekkersrol spelen in zorgvernieuwing en zal daartoe steeds nieuwe initiatieven ontwikkelen (bijvoorbeeld onderwijsprogramma’s, samenwerking, oprichten van, en deelnemen in samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen.