Vaak gestelde vragen
( hoofdzakelijk bestemd voor patiënten )

 

Wat is videocapsule voor een onderzoek?
Wat zijn de voordelen van videocapsule endoscopie ?
Voor wie is videocapsule endoscopie bestemd?
Mag ik mijn medicijnen voor aanvang van het videocapsule endoscopie onderzoek gewoon innemen?
Moet ik zelf nog iets invullen?
Hoe gaat de voorbereiding voor dit onderzoek?
Moet ik nog iets voor het onderzoek doen?
Mag ik roken tijdens het onderzoek?
Mag ik kauwgom gebruiken?
Nuchter zijn, wat betekent dat?
Waarom worden er plakkers geplakt op mijn borst en buik?
Hoe lang duurt het onderzoek?
Wanneer mag ik weer wat drinken en of eten?
Wat mag ik allemaal doen tijdens het onderzoek?
Mag ik de apparatuur loskoppelen?
Kan ik allerlei apparatuur gebruiken bijvoorbeeld mijn GSM?
Kan ik gewoon in de zon lopen?
Hoe maak ik de plakkers los?
Wat doe ik met de plakkers?
Wat gebeurt er na de videocapsule endoscopie met de capsule?
Wat als ik klachten krijg, waar let ik op?
Ik moet een MRI ondergaan na het video capsule onderzoek?
Hoe lang duurt het voor dat ik de uitslag krijg?
Is mijn video capsule dossier in te zien?
Wat gebeurt er met de videocapsule nadat deze is uitgescheiden?
Zijn er verschillende soorten video capsule pillen?
Hoe zit het met betalingen?

Kan ik zelf of mijn huisarts ook een onderzoek aanvragen?

Wordt VCE overal in Nederland uitgevoerd?
Ik heb geen verwijzing van een specialist, maar ik zou graag een VCE onderzoek bij wijze van screening ondergaan, kan dat?
Wat is videocapsule voor een onderzoek?
“De videocapsule is een capsule met daarin een kleine fotocamera, lens, lichtbron en batterijen. In doorsnede is deze capsule niet groter dan een multivitamine tablet. De patiënt slikt de capsule in en deze gaat op natuurlijke wijze door slokdarm, maag, dunne en dikke darm. De camera maakt 3 foto’s/seconde waardoor na 12 uur opname een film geconstrueerd kan worden. Via plakkers op de buik van de patiënt kunnen de beelden worden doorgestuurd naar een ontvanger die gedragen wordt in een buideltas. Na het onderzoek kunnen de beelden op een computer worden geladen waarna beoordeling door verpleegkundige en arts kan plaatsvinden.”

Wat zijn de voordelen van videocapsule endoscopie?
“De capsule biedt op een niet al te belastende manier de mogelijkheid slijmvlies van in het bijzonder de dunne darm te beoordelen en aandoeningen vroegtijdig op te sporen. Tot aan de ontdekking van videocapsule endoscopie was dit echter niet mogelijk.”

Voor wie is videocapsule endoscopie bestemd?
“Het is bestemd voor patiënten met bloedverlies uit het maagdarm-kanaal waarbij met conventioneel onderzoek geen verklaring kan worden gevonden. Verder is het van nut bij de evaluatie van patiënten met (chronische) aandoeningen van de dunne darm of verdenking daarop. Gezien de lange registratietijd van 12 uur kunnen ook slokdarm, maag en dikke darm worden beoordeeld. Het is echter niet een vervanging van gebruikelijke endoscopische onderzoeken voor de beoordeling van slokdarm, maag en dikke darm. Uiteindelijk is de capsule ontwikkeld voor de beoordeling van de dunne darm.

Videocapsule endoscopie is niet bedoeld voor screening doeleinden, en vindt om deze reden dan ook slechts op indicatie plaats”


Mag ik mijn medicijnen voor aanvang van het videocapsule endoscopie onderzoek gewoon innemen?
“Voor het onderzoek moet het gebruik van ijzersupplementen (Ferro-gradumet® of Ferrofumaraat®) worden gestaakt. Na het onderzoek kunt u deze gewoon hervatten. Geneesmiddelen die de darmwerking vertragen (codeïne, loperamide (Imodium® en Diacure®)) moeten worden gestaakt. Na het verlaten van het lichaam door de capsule mogen deze weer worden hervat. Wanneer u diabetes patiënt bent is het van belang met uw arts of diabetes verpleegkundige overleg te hebben betreffende het onderzoek en eventuele tijdelijke aanpassing in uw medicijnen.”

Moet ik zelf nog iets invullen?
“Voor dit onderzoek is het belangrijk dat wij weten welke medicijnen u op dit moment gebruikt. Bij de informatie die u van ons ontvangt zit een medicatielijst. Wij vragen u de medicatielijst in te vullen en het formulier op de dag het onderzoek aan de verpleegkundige te overhandigen.”

Hoe gaat de voorbereiding voor dit onderzoek?
“Voor het onderzoek ontvangt u zowel mondeling als schriftelijk uitleg over welke dieetmaatregelen u dient te treffen. Globaal komt het er op neer dat u een dag voor het onderzoek begint met veel vocht te nuttigen (ongeveer 2-3 liter) in combinatie met laxeermiddelen. De dag voor het onderzoek is een licht ontbijt toegestaan (bijvoorbeeld thee (zonder melk) met 2 crackers of 2 beschuitjes) daarnaast gedurende de gehele dag veel helder vocht drinken.”

Moet ik nog iets voor het onderzoek doen?
“Heeft u overmatige lichaamsbeharing dan is het handig om op de dag voor het onderzoek uw buik op 25 cm boven en 15 cm onder de navel te ontharen/scheren. Verder wordt het gebruik van bodylotion of vette huidverzorgingsproducten op buik en borst afgeraden. Het wordt aanbevolen om ruimvallende, tweedelige kleding te dragen.”

Mag ik roken tijdens het onderzoek?
“Bij voorkeur raadt CameraPil BV af om op de dag van het onderzoek te roken. Indien dit echt niet onoverkomelijk is, is roken toegestaan na 4 uur registratietijd.”

Mag ik kauwgom gebruiken?
“Het gebruik van kauwgom bij voorkeur pas 4 uur na het inslikken van de capsule.”

Nuchter zijn, wat betekent dat?
“Op de dag van en voorafgaand aan het onderzoek, mag u niet eten, drinken of roken. Een uitzondering hierop vormen de aan u voorgeschreven medicijnen die u mag innemen met een slokje water tot 2 uur voor aanvang van het onderzoek.”

Waarom worden er plakkers geplakt op mijn borst en buik?
“Dit is om de foto’s die verzonden worden door de capsule op te vangen en door te sturen naar de datareceiver in uw buideltasje.”

Hoe lang duurt het onderzoek?
“De totale registratietijd van de capsule is twaalf uur.”

Wanneer mag ik weer wat drinken en of eten?
“Drink tijdens het onderzoek elk uur een glas water of andere helder vloeibare dranken. Vast voedsel is niet toegestaan. In principe mag u 2 uur na aanvang van het onderzoek water of thee zonder melk drinken. Vier uur na aanvang van het onderzoek mag u een lichte lunch gebruiken (kop bouillon met een cracker of een beschuitje). Zes uur na aanvang van het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken. Gebruik daarbij liever geen kaas. Als u diabetes patiënt bent kan het noodzakelijk zijn om vóór en tijdens het onderzoek uw medicatie aan te passen. Overleg dit met uw eigen arts of diabetesverpleegkundige.”

Wat mag ik allemaal doen tijdens het onderzoek?
“Gedurende het onderzoek kunt u uw normale dagelijkse activiteiten verrichten. Vermijd echter activiteiten die de kabels of de datareceiver zouden kunnen beschadigen. Vermijd tevens lichamelijke inspanning waardoor u gaat transpireren en de plakkers kunnen loslaten. Verder is het van belang dat direkte blootstelling aan helder zonlicht wordt vermeden; deze beïnvloeden de beeldkwaliteit negatie. Uiteraard geldt: bij twijfel vraag om advies bij de verpleegkundige.”

Mag ik de apparatuur loskoppelen?
“U mag gedurende deze 12 uur op geen enkel moment de apparatuur loskoppelen of de riem afdoen. Aangezien de datareceiver een kostbare computer is dient u deze voorzichtig te behandelen en schokken en stoten te vermijden. Mocht een van de kabels losraken, dan kunt u deze gewoon weer opnieuw inpluggen. Noteer dan wel even het tijdstip waarop dit gebeurde.”

Kan ik allerlei apparatuur gebruiken bijvoorbeeld mijn GSM?
“Zolang de capsule zich in uw lichaam bevindt mag u niet in de buurt komen van sterke elektromagnetische velden, zoals een MRI scanner  apparatuur. U mag tijdens het onderzoek geen gebruik maken van een elektrische deken. Daarentegen kunnen mobiele telefoons, afstandsbedieningen, computers en draadloos internet gewoon gebruikt worden.”

Kan ik gewoon in de zon lopen?
“Bij voorkeur buik en borst tijdens registratie bedekken vanwege optimale beeldkwaliteit.”

Hoe maak ik de plakkers los?
“Op de plakkers zitten drukknopjes, deze kunt u gewoon aftrekken. Gelieve niet aan de draden te trekken maar juist aan deze stekkers. Om de plakkers gemakkelijker te verwijderen, kunt u deze het beste nat maken nadat ze met de datareceiver zijn losgemaakt.”

Wat doe ik met de plakkers?
“Maak de ECG plakkers nooit nat als ze nog met het opname apparaat verbonden zijn! De ECG plakkers kunt u na verwijdering weggooien.”

Wat gebeurt er na de videocapsule endoscopie met de capsule?
“De capsule zal het lichaam met de ontlasting verlaten. Dit duurt doorgaans een tot drie dagen, gemiddeld 58 uur. Om er zeker van te zijn dat de capsule het lichaam heeft verlaten, wil CameraPil BV dat u de ontlasting na het onderzoek controleert. U kunt de capsule opvangen door een (oud) vergiet in het toilet te hangen. Indien na 2 weken de capsule het lichaam niet heeft verlaten, neemt u dan contact op met de verpleegkundige van CameraPil BV of uw verwijzend arts.”

Wat gebeurt er als ik klachten krijg, en waar moet ik specifiek op letten?
“Als u tijdens of na het onderzoek last krijgt van misselijkheid, buikpijn of braken moet u contact opnemen met de verpleegkundige van CameraPil BV of uw verwijzend arts. Mocht een en ander buiten kantooruren plaatsvinden dan is het raadzaam overleg te hebben met een dienstdoende maag-darm-leverarts van uw ziekenhuis (te bereiken in eerste instantie via de spoedeisende hulp van uw ziekenhuis.”

Ik moet een MRI ondergaan na het video capsule onderzoek?
“Indien u de capsule niet het lichaam heeft zien verlaten en u moet een MRI onderzoek ondergaan, dient u aan de röntgenlaborant, die het onderzoek uitvoert, te melden dat u recent een videocapsule endoscopie heeft ondergaan. Deze kan dan door een röntgenfoto van de buik beoordelen of de capsule daadwerkelijk nog in het lichaam aanwezig is.”

Hoe lang duurt het voordat ik de uitslag krijg?
“CameraPil BV beoordeelt alle videocapsule endoscopie onderzoeken binnen 72 uur en licht de verwijzend arts of u per post of mail in over de bevindingen. Indien u nog geen afspraak heeft bij uw behandelende arts, zou u die dan alsnog kunnen maken om de uitslagen en het verdere behandelplan te bespreken?”

Is mijn video capsule dossier in te zien?

“Net als in elk ander ziekenhuis, heeft u recht op inzage in uw medisch dossier. De verwijzend arts kan u hierin helpen. Het is ook mogelijk om in het bezit te komen van kopieën van bevindingen bij videocapsule endoscopie. Hiervoor kunt u contact opnemen met CameraPil BV via het online contactformulier (link: contactformulier). Na ontvangst van uw aanvraag zult u worden benaderd door onze administratie over de hieraan verbonden kosten.”

Wat gebeurt er met de videocapsule nadat deze is uitgescheiden?
“U mag de pil als aandenken houden (als deze eerst goed schoon is gemaakt is dit geen probleem). Andere patienten die een videocapsule onderzoek hebben ondergaan gooien de capsule liever weg. Dat is geen probleem. De capsule mag ook per post worden teruggestuurd naar Camerapil BV. Het adres dat u hier voor kunt gebruiken is :
CameraPil BV
Madernastraat 47
1323 HG, Almere

Op dit moment worden de oude pillen (nog) niet gerecycled. Dat is enerzijds zonde van de hoogwaardige techniek, maar hier zijn uiteraard goede redenen voor. Er wordt nagedacht over mogelijke toepasingen na recycling.”


Zijn er verschillende soorten video capsule pillen?
“Ja. Namelijk 1 voor de slokdarm en maag, en 1 voor de dunne darm en 1 voor de dikke darm. De eerste wordt relatief weinig gebruikt, omdat een gastroscopie veelal volstaat. De pil voor de dunne darm wordt het meeste gebruikt, juist omdat er zo slecht in de dunne darm gekeken kan worden met andere onderzoeksmethoden. De colonpil is op dit moment nog volop in ontwikkeling. Het is nog geen volwaardig alternatief voor de coloscopie, maar de resultaten worden steeds beter. Gehoopt wordt dat de pil voor het colon in de toekomst ook nog een rol kan spelen in de screening op darmkanker. Daar is echter het laatste woord nog niet over gezegd in de vakliteratuur.”

Hoe zit het met betalingen?
“Betalingen kunnen rechtstreeks worden overgemaakt op bankrekening ABN 47.43. 83. 849 ter attentie van CameraPil BV te Almere ovv het factuurnummer & Naam cliënt  en datum van het onderzoek. In de meeste gevallen heeft uw specialist dit onderzoek aangevraagd de betaling loopt dan ook via het ziekenhuis.”

Kan ik zelf of mijn huisarts ook een onderzoek aanvragen?
“Nee, normaal is de Maag-Darm-Lever arts of de internist de aanvrager. VideoCapsule endoscopie valt (nog) onder ziekenhuiszorg en wordt  vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Een goede indicatiestelling is bovendien van belang, omdat het onderzoek niet voor alle problemen van de darm geschikt is. Wij adviseren op dit moment de aanvraag te doen via de specialist.”

Wordt VCE overal in Nederland uitgevoerd?
“Niet alle ziekenhuizen beschikken over VCE. Zij verwijzen naar een ander ziekenhuis, waar u 1 dag of soms 2 dagen wordt opgenomen. CameraPil bv is de enige die het onderzoek uitvoert in de thuissituatie en bovendien door heel Nederland.
Zonodig kunnen wij uw specialist informeren over een aanvraag bij ons.”


Ik heb geen verwijzing van een specialist, maar ik zou graag een VCE onderzoek bij wijze van screening ondergaan, kan dat?
"Nee, videocapsule endoscopie wordt slechts op indicatie verricht, na doorverwijzing door een specialist."